Kết quả tâp luyện / Results

Tẩy Tủy Công, luyện được môn này có thể giúp cho :

  • Người cao huyết áp có cơ hội trở lại bình thuờng.
  • Có thể tự chữa khỏi bệnh đau nhức.
  • Người bệnh nan y có cơ hội bình phục.
  • Có thể chữa khỏi bệnh yếu sinh lý.
  • Ít bị bệnh, nhiều sinh khí lực.
  • Âm dương điều hòa.
  • Sống vui khỏe, không bị phiền não vì bệnh tật.

 


Và dưới đây là danh sách kết quả tập luyện của các Học viên:

result2

result1

 

Ray Cunningham

Tony Nguyen – 43 tuổi

Van Nguyễn – 60 tuổi

Chien Nguyễn – 42 tuoi

Brian Winston – 47 tuổi

Minh Nguyễn

Cương D Nguyễn – 66 tuổi

Duy Trần – 38 tuổi

Chi Nguyễn – 42 tuổi

Phong Đoàn – 50 tuổi

Lâm Gia Ngô – 27 tuổi

Xuân Nguyễn – 57 tuổi

Eugene Fepra – 55 tuổi

Van Nguyễn – 66 tuổi

Khoa Nguyễn – 38 tuổi

Kỳ Nguyễn – 39 tuổi

Nhã Nguyễn – 66 tuổi