NHIẾP HỘ TUYẾN

Theo Bác sĩ Kruzel, vào tuổi 50 khoảng 30% đàn ông biết được sự khó khăn khi đi tiểu, hoặc tiểu nhiều lần, bởi vì sưng Nhiếp hộ tuyến gọi là Benign Prostatic Hypertroping (BPH), mà người ta phải di tiểu nhiều lần trong đêm.

Trong tuổi 60 – 50% người bị

Trong tuổi 70 – 80% người bị

Hầu hết Bác sĩ cho rằng đây là bệnh do tuổi già gây ra.

Mỗi năm ung thư nhiếp hộ tuyến giết khoảng 35000 người. cùng thời gian khoảng 165000 người bắt đầu bị bệnh này.